ویرایش مقاله ISI

 

همواره یکی از مشکلات اصلی پژوهشگران برای چاپ مقاله ی خود در مجلات خارجی ایرادات ساختاری موجود در مقاله آنها بوده است که باعث شده تا مقاله به دفعات زیاد فقط به خاطر عدم رعایت اصول و قواعد ساختاری و نگارشی مورد پذیرش واقع نگردد. در راستای رفع نیاز دانشجویان و پژوهشگران برای چاپ مقالات خود در مجلات معتبر خارجی سرویس ویرایش مقالات را که شامل اصلاح ساختاری و نگارشی متون مقالات می باشد ارائه می نماییم.  در حال حاضر به دلیل همکاری با مرکز مترجمین حرفه ای ایران قادر هستیم تا این سرویس را در کوتاه ترین زمان و با کیفیت بسیار مناسب به پژوهشگران ارائه نماییم. اگر می خواهید درباره ی سرپرست ویرایشگران گروه بدانید اینجا را ببینید. در حال حاضر هزینه ویرایش مقاله انگلیسی به ازای هر کلمه  98 تومان (ویرایش 6000 – 4000 کلمه در یک روز کاری) برای سفارشات در نظر گرفته می شود.  توصیه می شود قبل از سفارش نمونه ویرایش مقاله انجام شده را دانلود کرده و مشاهد نمایید. 

 توجه داشته باشید که به دلیل حجم تقاضا امکان ویرایش مقاله زودتر از موعد مقرر (4000 هزار کلمه در یک روز کاری) مقدور نیست. تمام مراحل ارسال مقاله و پرداخت به صورت آنلاین انجام می پذیرد.

سفارش ویرایش مقاله

نوع سرویس حجممدت زمان تحویلهزینه
ویرایش مقاله 4000 واژه 1 روز کاری هر واژه 98 تومان

نمونه هزینه و زمان سفارش

 

 

اگر مقاله ای دارای 4000 کلمه باشد، هزینه ی آن (4000*98=392 هزار تومان) 392 هزار تومان خواهد شد و در مدت زمان 1 روز کاری تحویل داده می شود.

اصول لازم برای انجام یک ویرایش حرفه ای

تسلط کامل بر ساختاری های زبان انگلیسی

 

 

اصلی ترین معیار یک ویرایش حرفه ای داشتن مهارت کامل بر تمامی اصول گرامری و ساختاری می باشد. از اصلی ترین ایراداتی که قطعا منجر به رد شدن مقاله می انجامد نداشتن یکی از دو مورد فاعل و فعل در جمله است. به مثال زیر دقت کنید:

Protein is key to muscle building process since it is made up of amino acids which are necessary for muscle tissue

Protein is key to muscle building process since is made up of amino acids which are necessary for muscle tissue

Protein is key to muscle building process since it made up of amino acids which are necessary for muscle tissue

در واقع به لحاظ ساختاری قسمت آبی رنگ مهمترین بخش جمله واره دوم است نبود هر کدام یک اشتباه ساختاری اساسی محسوب می گردد. تنها جمله اول صحیح است و جملات دوم و سوم کاملا غلط و قطعا باعث رد شدن مقاله خواهند شد.

توجه به موضوعات نقطه گذاری (Punctuation)

 

 

استفاده درست از کاما و دیگر نشانه های ویرایشی نیز از موضوعاتی است که بایستی بدان توجه ویژه گردد:

The Huns who were Mongolian invaded Gaul in 451

The Huns, who were Mongolian, invaded Gaul in 451

(هون ها که از اقوام مغولی بودند در سال 451 به گال حمله کردند)

بایستی توجه داشت که بخش جمله واره ی بعد از who در واقع در حکم توضیحات اضافی جمله است و  بایستی بین فعل اصلی جمله و فعل جمله واره who تمیز قائل شد فلذا تنها جمله دوم صحیح است.