نمره 9 در بخش دوم رایتینگ

 

 

 

یکی از مشکلات داوطلبین نمره رایتینگ به ویژه در بخش دوم است که عمده ی مشکل این است که داوطلبان تصویر روشنی از رویکرد درست نسبت به این مهارت ندارند. کتاب زیر نوشته Ryan  Higgins است که در آن با پوشش نسبتا مناسبی تمامی مراحل کسب نمره 9 در بخش دوم رایتینگ را با جزئیات تشریح نموده است. این کتاب برای داوطلبین حداقل نمره 5 بالا مناسب می باشد.

 

 

دانلود کتاب چگونه در سطح نمره 9 بنویسیم

 

توجه داشته باشید که معرفی منبع فوق تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و انتشار آنها به معنی تایید یا رد روش های آموزش داده شده در آنها توسط مدرس دوره نیست. در دوره های خصوصی از منابع اختصاصی مدرس دوره استفاده می گردد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone