رویکرد جدید دوره های تضمینی

Date: دی 09,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: دسته‌بندی نشده

تضمینی آیلتس

با توجه به تضمین های متفاوتی که در حوزه آیلتس به داوطلبین از سوی مدرسین و موسسات ارائه می گردد و همچنین نظر به این مطلب که این تضمین ها بدون استثنا همگی دارای ایرادات و بندهایی برای دور زدن داوطلب در خود دارند قصد داریم تا یک.

ادامه مطلب
do و does چند معنی دارند؟

Date: آذر 13,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: آموزش زبان انگلیسی, گرامر

does و do چی معنی دارند؟

 1 - فعل کمکی برای منفی کردن و پرسیدن سوال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در جملات مثبت و خبری برای تاکیید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

This doesn't taste very nice

خیلی مزه خوبی.

ادامه مطلب
better و rather

Date: آبان 25,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: گرامر

rather

کاربرد better به غیر از معنی اصلی "بهتر بودن" می تواند به بهبودی بعد از بیماری نیز اشاره داشته باشد:  

Don't start to work again until you're quite better

تا وقتی بهتر نشدی دوباره سر کار نرو

برای اصلاح.

ادامه مطلب
بررسی معنایی as well

Date: آبان 22,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: آموزش زبان انگلیسی, ترجمه, گرامر

معنی as well

هر چند ساده به نظر می رسد اما as well  می تواند سه معنی مختلف را برساند که بایستی بدان دقت شود:  

We have meetings on Sundays as well

الف) افراد دیگری جلسه دارند و ما هم همچنین جلسه داریم.( استرس روی.

ادامه مطلب
تفاوت affect و effect

Date: آبان 20,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: آموزش زبان انگلیسی, گرامر

تفاوت affect با effect

این 2 کلمه در بسیاری از موارد اشتباه به کار برده می شوند.

Affect

فعل است و حرف اضافه ندارد

The cold weather affected everybody's work

هوای سرد بر عملکرد همه ی افراد تاثیر گذاشت

ادامه مطلب

آیا این نکته را درباره all می دانستید؟

Date: آبان 14,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: دسته‌بندی نشده, گرامر

all چیست؟

در واقع all برای اشاره به 3 چیز یا بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و در فارسی "همه" ترجمه می شود و قالب آن به قرار زیر می باشد:  

I 'll take all the shirts

من همه ی پیراهن ها را میخواهم

ادامه مطلب
تفاوت accept و agree

Date: آبان 13,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: گرامر

تفاوت agree با accept

معمولا قبل از to با کاربرد مصدری یا همان infinitive  از agree استفاده می گردد. مثلا جمله زیر طبیعی تر است نسبت به زمانی که از accept استفاده شود.  

I agreed to meet her here

من قبول.

ادامه مطلب
اصطلاح about to

Date: آبان 12,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: گرامر

گرامر be about to

این اصطلاح به معنی انجام به زودی کاری مورد استفاده قرار می گیرید و الگوی استفاده از آن به قرار زیر می باشد:

Don't go out now - we are about to have lunch

الان بیرون نرو، میخوایم ناهار بخوریم.

ادامه مطلب

کاربرد Such

Date: آبان 11,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: گرامر

کاربرد such

قالب و الگوهای استفاده از such به قرار زیر می باشد:  

Such + A/An + (Adjective) + Singular Noun

She's such a nice girl

اینقدر دختر خوبیه ....

Such + (Adjective) + Uncountable/plural Noun

ادامه مطلب
کتاب نمونه رایتینگ های آیلتس

Date: آبان 10,  1395
Author: محمد پورامیری
Comments: بدون دیدگاه
Categories: دانلود منابع آیلتس

رایتینگ نمره 9 تسک 2

در پست زیر نمونه رایتینگ های آیلتس گذاشته می شود که نمونه جواب هایی برای موضوعات مختلف داده است. البته توجه داشته باشید که این نمونه جواب ها خالی از ایراد نیستند و عمدتا در سطح نمره 7 داده شده اند.  

ادامه مطلب